Các bác cho e hỏi làm sao mang thanh điều chỉnh âm lượng lên notify như thanh điều chỉnh độ sáng… | Tinh tế

Các bác cho e hỏi làm sao mang thanh điều chỉnh âm lượng lên notify như thanh điều chỉnh độ sáng.
Trọn kalitel Bình luận: 1 Nhận thông báo Các bác cho e hỏi làm sao mang thanh điều chỉnh âm lượng lên notify như thanh điều chỉnh độ sáng vậy.
Lần nào muốn tăng giảm cũng phải mò phím cứng e ko khoái.
Phiên bản android 10.

OneUI 2.1 Báo xấu 1 Bình luận CAO CẤP 1 giây Vãi

phím cứng nhanh hơn chứ Cá nhân Hi bạn.
+ 126 + 109 + 90 lamtien338 8.512 bài đăng + 70 ragefighter 22.842 bài đăng + 68 Lê văn zyx.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *