Chi tiết VinFast President màu vàng độc lạ tại Sài Gòn

[email protected] Today. 10:09 Không kịp mua VinFast President chọn xe nào tương ứng. VinFast President chỉ giới hạn 500 xe bán ra nhưng nhiều thông tin đã có hơn 100 đơn đặt hàng, nếu không kịp chuẩn bị tiền hay thời gian xem xe thì đây là nhưng lựa chọn hợp lý thay thế trong […]